Feeds:
Artikkelit
Kommentit

 

Mitä arvioidaan?

 

Työskentelytaidot (Mitä tähän sisältyy?)

 

Ongelmanratkaisutaidot (Sisältyykö työskentelytaitoihin?)

 

Työskentelytaidot eri oppiaineissa vai työskentelytaidot yleensä

vrt. teoria-aineet ja kädentaidot

 

Sisällönhallinta (Mitä haittaa siitä voisi olla, että tätä mitataan?)

 

Painotetaanko työskentelytaitojen ja sisällönhallinnan osaamisen suhdetta

eri tavoin eri ikäkausilla?

 

Vuorovaikutustaidot (Missä määrin näitä arvioidaan?)

 

Itsearviointi (Tätäkin täytyy arvioida, jotta oppilas voi kehittää itsensä arviointia)

 

Oppilaan suhtautuminen itseensä oppijana ja omaan oppimiseensa

menetelmät

välineet

työn tulos

työskentelynopeus/työn eteneminen

 

Millaisia työkaluja opettajalle monipuolisen arvioinnin ylläpitämiseen? (ympärivuotisen oppilaan ”tarkkailun” tueksi

Advertisement

 

Esiopetuksessa tehtävän arvioinnin tulisi olla lasta kannustavaa ja tuoda iloa koulutielle, eikä ”lytätä”

kouluintoa heti alkuunsa. Arvioinnin/havainnoinnin avulla selvitetään lapsen koulukypsyyttä ja voidaan ehkäistä kouluoppimisen ongelmia.

Jokapäiväisillä havainnoilla/arvioinnilla  saadaan selville lapsen

*lapsen vahvuudet, mielenkiinnonkohteet

*asiat/taidot, joita tulisi kehittää

 

Esikoulussa on hyvä mahdollisuus opetella itsearviointiin, pienen pienistä arviointikohteista aloittaen. Arviointia esikoululaisesta tulee tehdä yhdessä vanhempien kanssa, näin vanhemmatkin pystyvät tukemaan lastansa tulevalla koulutiellä.

 

Esikoulussa tehdyn arvioinnin ja niistä tullet ”tulokset” pitäisi siirtyä myös alkuopettajalle, vanhempien luvan saattelemana.  Yhteistyössä on voimaa, yhteistyössä niin vanhempien kuin opettajien välillä!

 

 

 

Näitä ajatuksia miettien, ja ajatuksiani tukevaa tekstiä   luin Maija-Kristiina Lerkkasen kirjasta: Lukemaan oppiminen ja opettaminen esi- ja alkuopetuksessa.

 

 

Jaana

Hyvät tuolitiimiläiset

Tähän blogiin voimme koota arviontiin liittyvät kirjoituksemme ja kommenttimme.

Hannu